210.27.11.313

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά


Διαζύγια

Ποινικές υποθέσεις

Εταιρικές διαφορές

Εργατικά

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Αρχική ΔΙ Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ   & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ estd. 2001

Ο ρόλος του Δικηγόρου είναι τριπλός :

Ως νομικός σύμβουλος υψηλού επιπέδου, θα διασφαλίσει και θα κατευθύνει τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις μέσα στον κυκεώνα των συνεχών αλλαγών των κανονιστικών διατάξεων και νόμων παρέχοντας συμβουλές για τις ενέργειες που οφείλουν και μπορούν να κάνουν, τις εφαρμόσιμες διαδικασίες για την υλοποίηση διάφορων σχεδίων αλλά και τις πιθανές προσφυγές ή αγωγές.

Ως επιβοηθητικός νομικός επιστήμονας, θα συντάξει ή θα σας βοηθήσει να συντάξετε κάθε είδος ιδιωτικό συμφωνητικό είτε στην ιδιωτική είτε στην επαγγελματική σας ζωή.

Ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των εντολέων του, που είναι και ο βασικότερος ρόλος του, θα παρασταθεί ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ελληνικής Επικράτειας – αστικών, ποινικών, διοικητικών – και θα αμυνθεί μέσω των προτάσεων, σημειωμάτων ή αγορεύσεων που θα διεξάγει.


Σε αυτά τα πλαίσια, το Δικηγορικό μας Γραφείο διασφαλίζει και παρέχει ορθή και ανθρώπινη νομική στήριξη προς τους εντολείς του, στους ακόλουθους τομείς :

             δυσφημήσεις κλπ).

Υπηρεσίες

Copyright © 2014.  Δικηγορικό γραφείο  Μελέτης Κωνσταντίνος & Συνεργάτες