210.27.11.313

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά


Διαζύγια

Ποινικές υποθέσεις

Εταιρικές διαφορές

Εργατικά

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Αρχική ΔΙ Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ   & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ estd. 2001

‘’Ικανότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστοσύνη’’


Είμαστε ένα Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα, του οποίου η δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου.

Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Γραφείου είναι :

1. Η ικανότητα μέσω μιας ομάδας ειδικών συνεργατών.

2. Η διαθεσιμότητα μέσω μιας προσεκτικής ακρόασης των προβλημάτων σας.

3. Η εμπιστοσύνη που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

4. Το χαμηλό κόστος των παρεχομένων νομικών υπηρεσιών μας.  


Το Δικηγορικό Γραφείο μας προτείνει και παρέχει στους εντολείς μας νομικές υπηρεσίες προσωποποιημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά και οι οποίες μπορούν να διαφοροποιούνται : από την απλή νομική συμβουλή, την πρόληψη διαφαινομένων διαφορών, την σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, τις διαπραγματεύσεις, μέχρι και τις δικαστικές διαδικασίες.

Η αποστολή μας έγκειται βασικά στην κατάλληλη πληροφόρηση και συμβουλευτική προς τους πελάτες μας αναφορικά με όλες τις νομικές απόψεις των αποφάσεων που λαμβάνουν.


Κωνσταντίνος ΜΕΛΕΤΗΣ

Δικηγόρος Αθηνών

Copyright © 2014.  Δικηγορικό γραφείο  Μελέτης Κωνσταντίνος & Συνεργάτες