210.27.11.313

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά


Διαζύγια

Ποινικές υποθέσεις

Εταιρικές διαφορές

Εργατικά

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Αρχική ΔΙ Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ   & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ estd. 2001

Συνεργάτες


ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ 30991 ΔΣΑ) με τριετή εμπειρία σε τομείς του δικαίου, όπως το ενοχικό (διαταγές πληρωμής κλπ), εμπράγματο (έλεγχος τίτλων, βαρών σε Υποθηκοφυλακεία, προσημειώσεις κλπ), εταιρικό (συμφωνητικά κλπ), πτωχευτικό δίκαιο (υπαγωγή στο α. 99 Πτ.Κ. κλπ).


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομολόγος-Λογιστής με πολυετή εμπειρία στον χειρισμό φορολογικών, ασφαλιστικών, εργατικών και εταιρικών υποθέσεων (www.euroconoe.gr).

Copyright © 2014.  Δικηγορικό γραφείο  Μελέτης Κωνσταντίνος & Συνεργάτες